فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت کامل هیدروتراپی زانو

این پاورپوینت در30 اسلاید به صورت کامل هیدروتراپی زانو توضیح داده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ارتقاي فرايند آموزش و توانمند سازي كاركنان در بيمارستان به روش FOCUS- PDCA

بررسی ارتقاي فرايند آموزش و توانمند سازي كاركنان در بيمارستان به روش FOCUS- PDCA

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روروئک ممنوع

این پاورپوینت در 30 اسلاید به صورت کامل مقوله روروئک ممنوع توضیح داده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اخلاق پزشکي در اسلام

پاورپوینت اخلاق پزشکي در اسلام-این پاورپوینت در 24 اسلاید به صورت کامل مقوله اخلاق پزشکي در اسلام را توضیح داده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت استاندارد های بخش اوژانس

دانلود پاورپوینت استاندارد های بخش اوژانس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چک لیست ممیزی آموزش به بیمار(پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص)

دانلود پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار(پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص) می باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کامل استاندارد های اتاق عمل

این پاورپوینت در 65 اسلاید به صورت کامل مقوله استاندارد های اتاق عمل را توضیح داده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کامل درباره انواع ویتامین B و C

دانلود پاورپوینت کامل درباره انواع ویتامین B و C

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کامل لاپاراسکوپی

دانلود پاورپوینت کامل لاپاراسکوپی

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی