فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود پاورپوینت مديريت استرس

این پاورپوینت در 48 اسلاید به صورت کامل مقوله مديريت استرس توضیح داده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اموراجرایی مدیریت

دانلود پاورپوینت اموراجرایی مدیریت-این پاورپوینت در 37 اسلاید به صورت کامل مقوله

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی

دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر مديريت دانش

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر مديريت دانش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

این پاورپوینت در 27 اسلاید به صورت کامل مقوله مدیریت منابع انسانی را توضیح داده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت

پاورپوینت مدیریت کیفیت-این پاورپوینت در 54 اسلاید به صورت کامل مقوله مدیریت کیفیت را توضیح داده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENT

دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENT

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل