فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

دانلود کتاب تصویری دویست نشانه دفینه و گنج

تمامی نشانه هایی که برای دفینه یابی وجود دارد با شکل برایتان توضیح داده شده است.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله پروژه درباره آفات مرکبات به صورت کاملو تصویری به همراه آموزش پروزش مرکبات

دانلود مقاله پروژه درباره آفات مرکبات به صورت کاملو تصویری به همراه آموزش پروزش مرکبات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله و تحقیق بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین شرکت های هوایی

بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین شرکت های هوایی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب گنج باستان ، شناخت شیوه های گنج یابی و دفینه با تصاویر

دانلود کتاب گنج باستان , شناخت شیوه های گنج یابی و دفینه با تصاویر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل